Tävlingsupplägg

Generellt

Nordsvenskan körs i klasserna 1:8 OR nitro och 1:8 OR EL i enlighet med SBF reglemente under en eller två dagar. Bör hållas till en dag.

Förare skall visa giltig tävlingslicens vid anmälan på tävlingsdagen. Arrangerande klubb ansvarar för priser till placering 1-3 för seniorer och juniorer i varje klass. NS-kommittén ansvarar för totalpriser i cupen.

Stadgar för Nordsvenskan:

1. Arrangerande klubb anger tävlingsform och ansöker om tilläggsregler i tävlingsansökan till Svenska Bilsportförbundet, fullständiga regler upplyses om i tävlingsinbjudan.

2. Vid anmälan till två klasser ansvarar föraren att bilvändare finns på banan enligt gällande bilvändarsystem.

3. Cupens poängsystem skall följas (se nedan).

4. Fri träning dagen/kvällen före skall tillhandahållas (förare som tränat hjälper till med preparering/återställning av banan).

5. Speaker bör finnas (kan vara Racecontroller).

6. Racecontroller skall finnas på plats.

7. Domare på distans är OK.

8. Tävlingsledare får delta i tävlingen.

9. Tävlingsavgift 200 kr/klass, juniorer 100 kr/klass (tom det året föraren fyller 15år).

10. Fasta startnummer. Enligt lista på NS-cupens hemsida.

11. Arrangerande klubb ska publicera anmälan senast en månad innan tävlingsdatumet. Anmälan skickas till Nordsvenskans kommité för granskning senast en vecka innan publicering.

12. Anmälan och avanmälan går att göra senast måndagen innan en tävlingshelg.

13. Arrangerande klubbar betalar in 500 SEK till NS-kommitén senast 1 maj varje år.

Poängberäkning i cupen

1:a plats 100p, 2:a 98p, 3:e 96p 4:e 95 osv, TQ erhåller 2 poäng som skall räknas i totalresultatet även om deltävlingen räknas bort. Vid fem eller fler deltävlingar räknas de fyra bästa resultaten. Vid fyra eller färre tävlingar räknas samtliga resultat.

TQ-poäng delas enbart ut så länge ett kval har körts. Tillämpas t.ex. ett Reedy race-format, där enbart finaler körs, delas ingen TQ-poäng ut.

Särskiljning vid lika totalpoäng:
1. Flest antal förstaplaceringar, andraplaceringar osv. i de deltävlingarna som förarna få räkna.
2. Högsta totala poängsumman i detävlingarna där förarna har mötts.
3. Lottning.

Klubbkampen

Deltagande klubbar tävlar om ett vandringspris i klubbkampen. I alla deltävlingar summeras resultaten för de två bästa förarna i klasserna El respektive Nitro från varje klubb för att i slutet av året utse Norrlands bästa klubb.

Resultathantering

Arrangerande klubb anslår deltävlingens resultat på MyRCM i direkt anslutning till tävlingen.

Arrangerande klubb exporterar tävlingen och mailar exporten till Gunnar Svan efter genomförd tävling.
Gunnar uppdaterar totalresultatet på MyRCM.

gunnar.svahn(a)bygdea.se

Comments are closed.